Door

Loy_Hengste19_Seite4Loy_Hengste19_Seite5

Geburtsdatum: 01.04.2009
Stockmaß: 1,64m
Inzucht: 3,71%

…….

…….

…….

…….

Door Fedde fan Horp Jasper 366 Olof 315
Antje u.d. Mieden S
Amarens F. S Oege 267 P
Onyx St
Hinke van de Lage Landen S Adel 357 (Cas) P.H. Ludse 305
Adeldame S. S
Idske v.d.L.Landen S Reitse 272 P
Aaltje